Kommunikaatio korostuu etätyössä - 5 vinkkiä sujuvaan työyhteisöviestintään

Valtaosa työntekijöistä kokee etätyön kasvattavan työhön liittyvän viestinnän aiheuttamaa stressiä. Useiden eri viestintäkanavien ja järjestelmien käyttö kuormittaa henkilöstöä, hukkaa työaikaa ja heikentää motivaatiota.

Kaksi kolmesta työntekijästä toivoisi työnantajan viestintään vain yhtä kanavaa. Vaikka viestejä, sisältöjä ja tietoa koottaisiin eri lähteistä, voidaan ne esittää työntekijöille kootusti, keskitetyllä sisäisen viestinnän sovelluksella.

Vinkkejä etätyön johtamiseen ja etänä tapahtuvaan viestintään:

1 - Varmista, että tärkeät viestit eivät jää huomioimatta

Hyödynnä teknologiaa, jolla viestit voidaan priorisoida tai nostaa työpisteille selkeinä ilmoituksina – pidä nämä tärkeät viestit lyhyinä ja selkeinä.

2 - Huolehdi, että ihmisiä ei kuormiteta turhilla viesteillä

Älä jaa viestejä etänä vain siksi, että haluat kaikkien pysyvän tietoisina tai mukana ringissä, jopa 60 % sähköposteista koetaan epäoleellisina ja tämä kuormittaa sekä heikentää työmotivaatiota.

3 - Muista, että hyvää yhteishenkeä ylläpidetään jatkuvalla kommunikoinnilla

Pidä huoli, että tärkeät asiat ja avainluvut päivittyvät tarpeeksi usein ja ovat kaikkien saatavilla, muista mainita ja nostaa esiin oman tiimin roolia ja huomio ihmiset ajoittain myös henkilökohtaisilla viesteillä.

4 - Tarjoa viestit keskitetysti yhdestä paikasta ja vähennä sovellusten määrää

Älä jaa dokumentteja tai tiedostoja avattavaksi eri sovelluksissa vaan tuota valmiita selkokielisiä ja visualisoituja viestejä, joista asiat on helppo lukea ja sisäistää, jaa ne yhdessä keskitetyssä kanavassa.

5 - Laadi selkeä ohjeistus miten kanavia käytetään

Yksinkertainenkin dokumentointi siitä koska Slackin tai Whatsappin viestit, sähköpostit ja intranet tulee tarkistaa ja miten sovelluksissa tulee toimia, mikä asia kuuluu mihinkin kanavaan, parantaa merkittävästi sisäistä kommunikointia.

Oletko valmiina? Varaa ilmainen demo tänään.

Lähes 90 % demon läpikäyneistä organisaatioista valitsee cNow-sovelluksen. Lupaamme sen käytön oppimisen vain 10 minuutin koulutuksella.

Jopa 75 % ajasta käytetään eri laitteiden äärellä

Erotu ymmärtämällä ja helpottamalla digitaalista taakkaa visualisoimalla, suodattamalla ja kohdentamalla viestit oikein. Myös viestinnän ajoituksella on merkitystä, mieti onko vastaanottajalla mahdollisuus reagoida viestiin. Oikea-aikaisuus on merkittävä tekijä parantamaan viestien tehoa ja kommunikaation merkitystä.

Huomioi etänä työskentelevä tiimi myös digitaalisten kanavien ulkopuolella, soitto tai tekstiviesti ja aikataulujen sopiminen niin, että kommunikaatiolle ja tuottavalle työlle on selkeät säännöt parantaa hyvinvoinnin ohella työn sujuvuutta.

Haluatko oppia lisää sisäisen viestinnän sovelluksesta ja löytää tavat parantaa työyhteisön hyvinvointia toimivalla työyhteisöviestinnällä?

Ota rohkeasti yhteyttä, tarjoamme maksuttoman esittelyn omasta cNow-sovelluksestamme, jonka käytön oppii jo 10 minuutissa.

Jaa tämä artikkeli